ประชุมหารือเพื่อการช่วยสนับสนุนโครงการฯ ตามมาตรา ๓๕

-เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เชิญผู้แทน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และผู้แทน บร...

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่ม...
- เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒  สมาคมแม่บ้านทหารบก  คุณเญจ...
สมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านทหารบกส...
- สมาคมแม่บ้านทหารบก โดยคุณเบญจวรรณ สิทธิสาท พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะทำงาน เยี่ยมชมกา...
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึก โรงพยาบา...
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธาน มอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากบ...
คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน มอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบก ...

กิจกรรมทั้งหมด

 ข่าวเยี่ยมชมการดำเนินงาน ชมแม่บ้าน พล.ร.๙ และ มทบ.๑๗

สมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ ๙ และมณฑลทหารบกที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๖๑

วีดีโอทั้งหมด

    ระบบสารสนเทศของสมาคมแม่บ้านทหารบก

    ภาพกิจกรรมโครงการฯ


กิจกรรมโครงการทั้งหมด

    สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก

 สุวภา(สายโซ่)

-

 สุนทรีเล็ก(สายโซ่)
-
รายละเอียด
 กระเป๋าเอกสาร
-
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด