นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร

   

- เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ : 6 ก.พ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 225

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [11 ก.พ. 2562, 09:16]