สมาคมแม่บ้านทหารบก ต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต

   

- เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พ.อ.หญิง ผศ.พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านทหารบก

วันที่ : 22 ก.พ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 267

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [26 ก.พ. 2562, 13:14]