อุปนายก สมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพฯ ครั้งที่ ๒

   

- เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายก สมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพฯ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก

วันที่ : 25 ก.พ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 236

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [26 ก.พ. 2562, 13:20]