อุปนายก สมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพฯ ครั้งที่ ๕

   

- เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายก สมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพฯ (กลุ่มที่ ๙,๑๐) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก

วันที่ : 11 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 175

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [19 มี.ค. 2562, 17:07]