นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะทำงานสมาคมแม่บ้านทหารบก ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสวนแก้ว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

   

- เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะทำงานสมาคมแม่บ้านทหารบก ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสวนแก้ว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ : 15 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 210

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [19 มี.ค. 2562, 17:20]