นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ปี ๒๕๖๒

   

- เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "ผู้พิการกับความสามารถในการทำงาน ตามมาตรา ๓๓ และ ๓๕"

วันที่ : 21 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 182

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [27 มี.ค. 2562, 23:32]