นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะทำงานสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   

- เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะทำงานสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

วันที่ : 22 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 184

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [27 มี.ค. 2562, 23:37]