นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรมครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและโรงเรียนของหน่วยในสังกัดกองทัพบก โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กองทัพบก ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( Distance Learning Television : DLTV )

   

- เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรมครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและโรงเรียนของหน่วยในสังกัดกองทัพบก โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กองทัพบก ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( Distance Learning Television : DLTV ) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก

วันที่ : 25 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 308

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [28 มี.ค. 2562, 00:38]