นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะทำงานสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมชมหน่วยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง

   

- เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะทำงานสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมชมหน่วยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

วันที่ : 29 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 270

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [5 เม.ย. 2562, 13:27]