นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

   

- เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะทำงานสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

วันที่ : 5 เม.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 321

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [5 เม.ย. 2562, 23:50]