สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ งานแสดงความยินดีแก่สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น

   

- สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ งานแสดงความยินดีแก่สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และการจัดสัมมนาให้กับภริยานายทหารชั้นนายพลระดับพลตรี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก โดย รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และหัวหน้าฝ่าย ฯ ร่วมงานดังกล่าว

วันที่ : 22 เม.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 351

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [24 เม.ย. 2562, 12:08]