สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการอบรม โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๓

   

- สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการอบรม โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๓ “เจาะลึกเส้นทาง การช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ ตามมาตรา ๓๓ และ ๓๕” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก โดย คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ฯ ร่วมงานดังกล่าว

วันที่ : 16 พ.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 212

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [27 พ.ค. 2562, 22:40]