คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ฯ ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน ฯ

   

- คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ฯ ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อช่วยเหลือกำลังพลให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำลังพลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก

วันที่ : 16 พ.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 176

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [27 พ.ค. 2562, 22:50]