พ.อ.หญิง ปาริชาติ เนียมคำ หัวหน้าฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมแม่้บ้านทหารบก ร่วมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining)

   

- เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.อ.หญิง ปาริชาติ เนียมคำ หัวหน้าฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมแม่้บ้านทหารบก ร่วมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๒ อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที

วันที่ : 15 พ.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 139

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [29 พ.ค. 2562, 23:51]