นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมบำรุงขวัญทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

   

- เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมบำรุงขวัญทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร ๒ ชั้น ๒

วันที่ : 24 มิ.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 175

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [28 มิ.ย. 2562, 14:09]