นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๒”

   

- เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และหัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๒” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 5 ก.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 155

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [8 ก.ค. 2562, 14:41]