ภาพบรรยากาศร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๒”

   

ภาพบรรยากาศร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๒” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๒

วันที่ : 8 ก.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 295

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [9 ก.ค. 2562, 11:34]