อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

   

คุณสุภาพ สิริบรรสพ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ : 11 ก.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 104

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [24 ก.ค. 2562, 23:12]