อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ภายในงาน "โครงการหลวง ๕๐"

   

- คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ภายในงาน "โครงการหลวง ๕๐" ที่จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด "เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา" เนื่องในวาระครบรอบมูลนิธิโครงการหลวง ๕๐ ปี การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดกิจกรรมมากมายภายในงาน ประกอบด้วย
- นิทรรศการ “ความเป็นมาและความก้าวหน้า ๕๐ ปี” ตั้งแต่ปีก่อตั้งทศวรรษที่ ๑ ที่เริ่มบุกเบิก วิจัย เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน ทศวรรษที่ ๖ สู่สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขแก่ปวงประชา
- การจัดแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง
- การแสดงสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์ โดย การใช้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง
- จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าหัตถกรรมโครงการหลวง
- การจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุนรวม ๒๐ โครงการ
- สินค้าไฮไลท์ ได้แก่ อาโวคาโด, ข้าวไก่ป่า, ข้าวเหลือง, ข้าวเฮงาะเลอทิญ, คีนัว, งาหอม และ ถั่วขาว พร้อม Best Seller ไอศกรีมอาโวคาโด สูตรพิเศษจากโครงการหลวง
และตกแต่งเต็มพื้นที่ด้วย “ดอกรวงผึ้ง” สีเหลืองอร่ามและสดใส เปรียบดังผืนแผ่นดินทองของไทยอันร่มเย็น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ : 17 ส.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 285

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [20 ส.ค. 2562, 16:34]