พิธีปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานเพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกปี2562

   

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของกองทัพบกแบบบูรณาการ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ปี ๒๕๖๒ โดยมีอุปนายกสมาคมฯและหัวหน้าฝ่ายฯเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น ๓ หน่วยงานและ ๑๐ บริษัท

วันที่ : 13 ม.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 469

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [15 ม.ค. 2563, 13:01]