พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม

   

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก อุปนายกฯและหัวหน้าฝ่ายฯ รวมทั้ง พลโทชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และพลตรีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล ได้ประทานถุงของขวัญพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยทหารราชการสนามที่ได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น ๑๒ นาย

วันที่ : 6 ก.พ. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 197

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [6 ก.พ. 2563, 11:04]