นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่1

   

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีอุปนายกสมาคมฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ รวมถึงสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ เข้าร่วม พร้อมนำคณะภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน อิตาลี รัสเซีย และเวียดนามเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย สินค้าหัตถกรรม สารสกัดจากสมุนไพร เครื่องจักสาน ข้าวของเครื่องใช้ อาหารและขนมประเภทต่างๆ โดยรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาต่างๆจะนำไปสนับสนุนกำลังพลและครอบครัว เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา” เพื่อให้ความรู้ด้านการเพิ่มทักษะการวางแผนใช้ชีวิตประจำวัน ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแก่สมาชิกแม่บ้านที่มาร่วมงาน

วันที่ : 20 ก.พ. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 268

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [20 ก.พ. 2563, 11:19]