นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของสมาชิกแม่บ้านในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4

   


เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของสมาชิกแม่บ้านหน่วยสาขากองทัพภาคที่ ๔ ณ ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา โดยมีอุปนายกสมาคมฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ รวมถึงสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ เข้าร่วมด้วย โดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก อุปนายกสมาคมฯและหัวหน้าฝ่ายฯได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ดูแลและผุ้ใช้สิทธิตามโครงมาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะฯ ได้ร่วมกันเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๔ โดยรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๔ จะนำไปสนับสนุนกำลังพลและครอบครัว เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา” เพื่อให้ความรู้ด้านการเพิ่มทักษะการวางแผนใช้ชีวิตประจำวัน ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแก่สมาชิกแม่บ้าน

วันที่ : 21 ก.พ. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 242

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [21 ก.พ. 2563, 10:38]