กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาสารบรรณทหารบก

   

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ พ.อ.หญิง กชพรรณ ชยะจักรวารา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมสารบรรณทหารบกและสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๑,๑๒๐ ชิ้น หน้ากาก face shield จำนวน ๗๐ ชิ้นแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว และยังได้มอบผ้าเช็ดทำความสะอาดเบบี้ไวพ์ จำนวน ๘๙ ห่อ เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - ๑๙ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ.

วันที่ : 29 เม.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 45

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 เม.ย. 2563, 13:27]