กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

   

-เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ คุณอารีย์ เกตุอินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกพร้อมคณะแม่บ้านของหน่วย ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด หน้ากาก Face Shied จำนวน ๙๐ ชุด แอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็น จำนวน ๑๐๐ ลิตรและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน ๘๐ ขวด แจกจ่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตามดำริและข้อห่วงใยของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร สวพ. ทบ.

วันที่ : 29 เม.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 52

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 เม.ย. 2563, 13:29]