กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง

   

-เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ พ.อ.หญิงเกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะแม่บ้านของหน่วยได้ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าชุดแรก ๖,๖๐๐ ชิ้น จากจำนวน ๑๓,๙๕๐ ชิ้นให้แก่แพทย์หญิงปาจารีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคุณวิญญา สอยเหลือง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อสม.) เพื่อให้อสม.จังหวัดราชบุรีใช้ในการรณรงค์ "อสม.เคาะประตูบ้านต้านภัย COVID-19" สำหรับผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บนั้นได้รับการสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๐ ม้วน และสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างได้ร่วมสนับสนุนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงในการตัดเย็บ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 29 เม.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 57

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 เม.ย. 2563, 13:30]