กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

   

-เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ คุณกฤตยา จันทร์สว่าง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมด้วยคณะแม่บ้านของหน่วย ได้ร่วมกิจกรรมกับชมรมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลพบุรีทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่ อ.ท่าหลวง โดยได้ร่วมประกอบเลี้ยงจัดทำข้าวกล่องจากรถครัวสนามของหน่วยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนายอำเภอท่าหลวงเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

วันที่ : 29 เม.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 210

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 เม.ย. 2563, 13:32]