การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓

   

 

การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แบ่งการมอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เป็นจำนวน ๕ รางวัล แต่ละรางวัลเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากกองทัพภาคทั้ง ๔ ภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

กองทัพภาคที่ ๑ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ชื่อโครงการต่อยอดรับจ้างทำป้ายสื่อโฆษณา ตัดสติ๊กเกอร์ ของนายจักรพันธ์ อักษรไพโรจน์ โดยผบ.มทบ.๑๗ ได้มอบหมายให้ พ.อ.สุธี เจียมสกุล รองผบ.มทบ. ๑๗ เป็นผู้แทนมอบเงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่น ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ : 29 มิ.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 10

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 มิ.ย. 2563, 10:02]