การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓

   

 

การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แบ่งการมอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เป็นจำนวน ๕ รางวัล แต่ละรางวัลเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากกองทัพภาคทั้ง ๔ ภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

กองทัพภาคที่ ๒ ได้แก่ กรมทหารพรานที่ ๒๓ ชื่อโครงการทำไม้กวาดเพื่อจำหน่าย ของอาสาสมัครทหารพราน วราพงษ์ ศรีโสดา โดยมี พ.อ.สุรกิจ กาฬเนตรและคุณทัศนีย์ กาฬเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรม ทพ. ๒๓ เป็นผู้มอบเงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตรให้เจ้าของโครงการดีเด่น ณ กรมทหารพรานที่ ๒๓ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 29 มิ.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 239

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 มิ.ย. 2563, 10:05]