การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓

   

 

การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แบ่งการมอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เป็นจำนวน ๕ รางวัล แต่ละรางวัลเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากกองทัพภาคทั้ง ๔ ภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

กองทัพภาคที่ ๓ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ชื่อโครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่พันธุ์ไข่ ของ ร.ต.ทวี ตามัย โดยมี ผบ.มทบ. ๓๘ เป็นผู้มอบเงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่น ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จังหวัดน่าน

วันที่ : 29 มิ.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 259

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 มิ.ย. 2563, 10:11]