การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓

   

-

การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แบ่งการมอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เป็นจำนวน ๕ รางวัล แต่ละรางวัลเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากกองทัพภาคทั้ง ๔ ภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

กองทัพภาคที่ ๔ ได้แก่ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ชื่อโครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงและเวทีการแสดง ของ พ.ต สำราญ ชูช่วย โดยมี พล.ต. ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร. ๔ และคุณทิวารัฐ ไชยนุรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาบชร.๔ เป็นผู้มอบเงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่น ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ : 29 มิ.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 245

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 มิ.ย. 2563, 10:16]