การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓

   

-

การมอบรางวัลดีเด่นและใบประกาศนียบัตรโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว มาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แบ่งการมอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เป็นจำนวน ๕ รางวัล แต่ละรางวัลเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากกองทัพภาคทั้ง ๔ ภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้แก่ ศูนย์กำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชื่อโครงการการขยายกิจการปลาทูนึ่ง ของ น.ส. กนกวรรณ อยู่เหมาะ โดยมี พล.ต. ทวีพูล ริมสาคร ผบ.ศสร. เป็นผู้มอบเงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าของโครงการดีเด่น ณ กองบัญชาการศูนย์กำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 29 มิ.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 265

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [29 มิ.ย. 2563, 10:22]