นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและหัวหน้าฝ่ายฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   

-เมื่อวันจันทร์ทื่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและหัวหน้าฝ่ายฯ รวมทั้งคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสรรพาวุธทหารบก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบวัด รวมทั้งได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาจาก ท่านพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันที่ : 21 ก.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 142

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [21 ก.ค. 2563, 10:32]