ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกโดยมี พลตรี มานพ แฝดกลาง ผอ.ศูนย์ประสานงานฯ เป็นประธาน และ พ.อ.หญิง ปาริชาติ เนียมคำ หน.ฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๓

   

-ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ถึง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกโดยมี พลตรี มานพ แฝดกลาง ผอ.ศูนย์ประสานงานฯ เป็นประธาน และ พ.อ.หญิง ปาริชาติ เนียมคำ หน.ฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับกองทัพภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น ๖๐๓ โครงการฯ

วันที่ : 31 ส.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 67

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [31 ส.ค. 2563, 09:31]