รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และคุณสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทยธนาคารธนชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต โดยมีอุปนายกสมาคมฯ และหัวหน้าฝ่ายฯเข้าร่วมด้วย ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก

   

-เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และคุณสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทยธนาคารธนชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต โดยมีอุปนายกสมาคมฯ และหัวหน้าฝ่ายฯเข้าร่วมด้วย ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก

วันที่ : 31 ส.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 69

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [8 ก.ย. 2563, 10:03]