ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้แก่ กรมดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมกำลังพลทหารบก และกรมขนส่งทหารบก พร้อมคณะสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ได้มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ณ ที่ตั้งตามหน่วยของตน

   

-วงระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้แก่ กรมดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมกำลังพลทหารบก และกรมขนส่งทหารบก พร้อมคณะสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ได้มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ณ ที่ตั้งตามหน่วยของตน

วันที่ : 8 ก.ย. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 75

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [8 ก.ย. 2563, 10:15]