ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กองทัพภาคที่๒ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย

   

-เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย และมอบสิ่งของ ให้กำลังใจผู้ประสพอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 22 ต.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 296

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [25 ต.ค. 2563, 07:45]