สมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกครบรอบ ๑๑๐ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

   

-วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๑๐ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก กำลังพล ชุมชนเขตพระนคร และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตั้งภายในกองบัญชาการกองทัพบก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ : 23 ต.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 230

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [25 ต.ค. 2563, 07:57]