นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธาน การประชุมกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านทหารบกฯและงานแสดงความยินดีฯ

   

-วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา  จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านทหารบกครั้งที่๑/๒๕๖๔ และงานแสดงความยินดีที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศสูงขึ้น ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี

วันที่ : 29 ต.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 413

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [30 ต.ค. 2563, 07:44]