พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ เดินทางไปเยี่ยมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาพที่1

   

-เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64  เวลา 0830 พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ เดินทางไปเยี่ยมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่1  เพื่อมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน,สเปรย์แอลกอฮอล์,และหน้ากากอนามัย โดยให้หน่วยนำไปมอบให้กับ กำลังพล,ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบค่ายและพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย รวมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ ในช่วงที่ครูฝึกต้องกักตัวอยู่กับทหารใหม่ ตลอดช่วงการฝึกกว่า 3 เดือนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID - 19) ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

วันที่ : 11 ส.ค. 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 465

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [11 ส.ค. 2564, 16:29]