สมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

   

- สมาคมแม่บ้านทหารบก โดยคุณเบญจวรรณ สิทธิสาท พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะทำงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก    สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบกทั้ง ๖ โครงการ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พบปะแม่บ้านกำลังพลของหน่วยบัญชาการักษาดินแดน พร้อมมอบข้าวสาร และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบกที่มาต้อนรับ 

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 313

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [25 มิ.ย. 2561, 12:28]