ประชุมหารือเพื่อการช่วยสนับสนุนโครงการฯ ตามมาตรา ๓๕

   

-เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เชิญผู้แทน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และผู้แทน บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จํากัด ประชุมหารือเพื่อการช่วยสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ฯ ตามมาตรา ๓๕ ซึ่งทั้งสองบริษัทมีแนวโน้มจะให้การสนับสนุน แต่ขอพิจารณาโครงการที่ ทบ. เสนอ ทั้งหมด ในวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑ โดยให้ความสนใจพิเศษในส่วนกำลังพลที่ปลดพิการจากการปฏิบัติหน้าที่จาก ๓ จชต. และโครงการด้านการเกษตร

วันที่ : 4 ก.ค. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 196

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [6 ก.ค. 2561, 09:39]