สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก และงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับสมาชิกที่คู่สมรสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพร

   

- สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก และงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับสมาชิกที่คู่สมรสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น และการมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๔๐๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

วันที่ : 22 ต.ค. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 400

ผู้บันทึก : จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [24 ต.ค. 2561, 11:22]