นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ กองพลทหารราบที่ ๙

   

- รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ กองพลทหารราบที่ ๙

วันที่ : 1 พ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 290

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [2 พ.ย. 2561, 16:09]