นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

   

- รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๑

วันที่ : 15 พ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 404

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [16 พ.ย. 2561, 15:28]