นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔

   

- รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เยี่ยมและพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบก หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๑

วันที่ : 21 พ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 538

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [22 พ.ย. 2561, 21:23]