นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ รับมอบรางวัลสลากกาชาดให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัล สำหรับผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกาชาด

   

- นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ รับมอบรางวัลสลากกาชาดให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัล สำหรับผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกาชาด โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก

วันที่ : 19 พ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 406

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [24 พ.ย. 2561, 23:00]