กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันแพ็คของถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)ทางภาคใต้ ในโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากข่าวอื่น ๆ