กิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



ข่าวอื่น ๆ