กิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข่าวอื่น ๆ